องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]24
2 สถิติการให้บริการงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]38
3 รายงานผลผู้มาขอรับการคัดลอกข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]40
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]31
5 รายงานสถิติผู้ใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]33
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]156
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]195
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]158
9 รายงานผลผู้มาขอรับการคัดลอกข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]197
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 27 ต.ค. 2563 ]155