องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2567 ]5
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 ต.ค. 2566 ]16
3 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 29 ธ.ค. 2565 ]34
4 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 ม.ค. 2565 ]116
5 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ม.ค. 2565 ]120
6 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ม.ค. 2565 ]116
7 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2563 ]161
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]160
9 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 มิ.ย. 2560 ]162