องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 ม.ค. 2565 ]78
2 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ม.ค. 2565 ]84
3 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 20 ม.ค. 2565 ]80
4 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2563 ]123
5 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]126
6 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 มิ.ย. 2560 ]119