องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) [ 26 ธ.ค. 2566 ]18
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)) [ 26 ธ.ค. 2566 ]19
3 ประกาศเจตนารมณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริตและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (NO Gift Policy) [ 15 ธ.ค. 2565 ]63
4 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ใสสะอาด 2566" และ"งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริตและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (NO Gift Policy) [ 12 ธ.ค. 2565 ]39