องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนา 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]31
2 รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]28
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]42
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ(ระหว่างเดือน กันยายน 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]27
6 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]26
7 รายละเอียดแผนดำเนินงาน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]126
8 รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนา 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]131
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]176
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผด.6 [ 6 ต.ค. 2557 ]176
11 ผด. 6 ปีงบประมาณ 2555 [ 17 ต.ค. 2555 ]187