องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]19
3 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]5
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ(ระหว่างเดือน กันยายน 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]6
5 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]5
6 รายละเอียดแผนดำเนินงาน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]103
7 รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนา 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]107
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]154
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผด.6 [ 6 ต.ค. 2557 ]150
10 ผด. 6 ปีงบประมาณ 2555 [ 17 ต.ค. 2555 ]165