องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]13
2 รายละเอียดแผนดำเนินงาน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]97
3 รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนา 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]101
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]144
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผด.6 [ 6 ต.ค. 2557 ]140
6 ผด. 6 ปีงบประมาณ 2555 [ 17 ต.ค. 2555 ]157