องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ