องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)


ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ