องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
019 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ