องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปรับปรุงฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปรับปรุงฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปรับปรุงฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ