องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่


คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี พ.ศ.2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี พ.ศ.2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ