องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ