องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ