องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
035 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คำสั้่งแต่งตั้่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั้่งแต่งตั้่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ