องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จึงขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน    เอกสารประกอบ

ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ