องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
019 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ