องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปี 2557  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระด้บท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยโรงพยาบาลเทพารักษ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยประเภทต่างๆ  ในพื้นที่  โดยมีหน่วยกู้ชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมด้วย 

    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ