องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยความเห็นขอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  และโดยอนุมัติของนายอำเภอเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ