องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๕ นครราชสีมา ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อได้ทราบโดยทั่วกัน หากมีคามประสงค์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ภายใน 31 ตุลาคม 2566     เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ