องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ประกาศให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่    เอกสารประกอบ

แจ้งประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ