องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ