องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์


ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประจำปี 2567  สามารถเข้าตอบได้ทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jt987h    เอกสารประกอบ

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ