องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามประกาศ คตง. พ.ศ. 2546)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามประกาศ คตง. พ.ศ. 2546)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ