องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

    รายละเอียดข่าว

อบต.สำนักตะคร้อ  แสดงงบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2555

    เอกสารประกอบ

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ