องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานประจำปี  2556
ประเภท  การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
1.  โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
2.  โครงการชุมชนสะอาด  ปราศจากโรคติดต่อ
ประเภท  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
3.  โครงการนวดแผนไทย
4.  โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส
ประเภท  สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
5.  โครงการฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน
6.  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
7.  โครงการส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว
8.  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกร
ประเภท  การบริหารกองทุน  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
9.  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
10. โครงการบริหารจัดการกองทุน

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ