องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล


โครงการอบรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต./เทศบาล ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ในวันที่  11 - 12  กรกฎาคม  2556  ศูนย์เรียนรู้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี  2556  ได้จัดอบรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต./เทศบาล  ประจำปี  2556  ในเขตอำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  ๔  กองทุน ประกอบด้วย กองทุนฯ อบต.สำนักตะคร้อ  อบต.วังยายทอง  อบต.หนองแวงและอบต.บึงปรือ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต./เทศบาล ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ