องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย

    รายละเอียดข่าว

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งภายในและภายนอก  อปท.  ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย (IIT)  เพื่อสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ทาง  https://itas.nacc.go.th/go/iit/jt987h  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  15  พฤศจิกายน  2561

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ