องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานการประชุม


บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ