องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)


ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ