องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี ๒๕๕๖


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี  ๒๕๕๖ ขึ้น  ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  และลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยการนำของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯและพนักงานข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13