องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


งานเปลี่ยนผ้าสไบท่านท้าวสุรนารี ณ อำเภอเทพารักษ์


วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมเปลี่ยนผ้าสไบท่านท้าวสุรนารี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งได้รับมอบให้จัดขบวนแห่ผ้าสไบเข้ายังบริเวณงานโดยการนำของคณะผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  นายศรายุทธ  พูขุนทด  และคณะ
2024-06-14
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19