องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


งานเปลี่ยนผ้าสไบท่านท้าวสุรนารี ณ อำเภอเทพารักษ์


วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมเปลี่ยนผ้าสไบท่านท้าวสุรนารี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งได้รับมอบให้จัดขบวนแห่ผ้าสไบเข้ายังบริเวณงานโดยการนำของคณะผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  นายศรายุทธ  พูขุนทด  และคณะ
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13