องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  ตามแผนงานสาธารณสุข  ระหว่างวันที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  โดยการนำของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนสำนักงานปลัด 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13