องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยการนำของนายชาญชัย  ศรีวิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์  เหล็กจันอัด  นายอำเภอเทพารักษ์  เป็นประธานร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพระผู้สูงอายุ  ประจำปี 2565  ณ  วัดสำนักตะคร้อ  และวัดหนองโพธิ์  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13