องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประจำปี 2566  สามารถเข้าตอบได้ทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jt987h

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10