องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประจำปี 2566  สามารถเข้าตอบได้ทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jt987h

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13