องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมประเพณีงานลอยประทง  ประจำปี 2556  ขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2556  ณ  วัดสำนักตะคร้อ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้
1. แข่งขันเรือพาย  ชาย,หญิง
2. ชกมวยทะเล
3. ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก
4. ประกวดขบวนแห่
5. ประกวดกระทงใหญ่
6. ประกวดนางนพมาศ
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13