องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ขึ้น  ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา  จำนวน  ๕๐  คน
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13