องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]158
2 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 ก.ย. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]214
3 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 ก.ย. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]163
4 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ส.ค. 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]168
5 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 19 ส.ค. 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]165
6 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิ.ย. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]207
7 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 ก.พ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]167
8 บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ก.พ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]164
9 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]169
10 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 6 สิงหาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]159
11 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 30 เมษายน 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]172
12 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]210
13 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 28 เมษายน 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]202
14 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]157
15 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว 9 ธันวาคม 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]166
16 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 [ 17 พ.ย. 2559 ]171
17 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว 25 ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]164
18 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว 15 สิงหาคม 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]160
19 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว 5 สิงหาคม 2559 [ 12 ส.ค. 2559 ]198
20 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว 2 มิถุนายน 2559 [ 8 มิ.ย. 2559 ]152
21 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว 30 พฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]149
22 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2559 [ 25 ก.พ. 2559 ]145
23 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]159