องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]21
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 9 ม.ค. 2566 ]24
3 ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 19 ม.ค. 2565 ]141
4 นโยบายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 พ.ย. 2563 ]182
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มืชื่อเรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]131