องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้ิองถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]9
2 แผนดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]14
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]45
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 9 ม.ค. 2566 ]65
7 ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 19 ม.ค. 2565 ]164
8 นโยบายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 พ.ย. 2563 ]204
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มืชื่อเรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]158