องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงความก้าวกน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 เม.ย. 2566 ]11
2 คำสั้่งแต่งตั้่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]59
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]59
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]86
5 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]124