องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ