องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)


แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 (2559)

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 (2559)

    เอกสารประกอบ

แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 (2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ