องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]4
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ (สตง.) [ 11 ม.ค. 2567 ]5
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]19
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]23
5 รายงานงบทดลองรายไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]20
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]27
7 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]25
8 รายงานสรุปผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]25
9 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 19 พ.ค. 2566 ]25
10 งบทดลองไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2566 ]28
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]29
12 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 5 เม.ย. 2566 ]61
13 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]37
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]33
15 ส่งแก้ไขรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน [ 21 พ.ย. 2565 ]52
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2565 ]60
17 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 25 ต.ค. 2565 ]68
18 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ (รายงานงบการเงินประจำปี 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]71
19 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]60
20 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนของทุกปี (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]127
21 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2565 ]134
22 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]176
23 รายงานการรับจ้ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]171
24 รายงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]155
25 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ ไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]233
26 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]158
27 สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ณ 30 กันยายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]170
28 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]193
29 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]161
30 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]155
31 สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]199
32 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]160
33 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]161
34 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]176
35 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]154
36 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]163
37 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]152
38 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]163
39 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]156
40 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]151
 
หน้า 1|2