องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 19 พ.ค. 2566 ]0
2 งบทดลองไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2566 ]3
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]3
4 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 5 เม.ย. 2566 ]5
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]8
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]5
7 ส่งแก้ไขรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน [ 21 พ.ย. 2565 ]22
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2565 ]28
9 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 25 ต.ค. 2565 ]34
10 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ (รายงานงบการเงินประจำปี 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]42
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]34
12 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนของทุกปี (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]98
13 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2565 ]108
14 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]141
15 รายงานการรับจ้ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]145
16 รายงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]129
17 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ ไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]196
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]130
19 สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ณ 30 กันยายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]141
20 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]164
21 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]133
22 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]127
23 สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]167
24 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]133
25 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]132
26 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]146
27 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]124
28 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]137
29 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]122
30 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]133
31 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]128
32 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]120
33 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]120
34 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]117
35 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]114
36 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]117
37 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]120
38 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]121
39 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]124
40 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]122
 
หน้า 1|2