องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสำนักง่านนโยบายคลัง ประจำปีงบประาณ 2567 [ 19 มิ.ย. 2567 ]0
2 สรุปรายงานผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานตามโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]0
3 สรุปรายงานผล ในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]1
4 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]2
5 สรุปรายงานผล ในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
6 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 2 เม.ย. 2567 ]25
7 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]9
8 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]9
9 สรุปรายงานผล ในระบบ e-plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]7
10 รายงานข้อมูลสำนักงานยโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]7
11 สรุปรายงานผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]14
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ (สตง.) [ 11 ม.ค. 2567 ]16
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]28
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]31
15 รายงานงบทดลองรายไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]29
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]35
17 รายงานข้อมูลสำนักงานนโยบายคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
18 รายงานสรุปผล ในระบบ e - plan การดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]34
19 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 19 พ.ค. 2566 ]34
20 งบทดลองไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2566 ]35
21 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]38
22 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 5 เม.ย. 2566 ]72
23 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]46
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]41
25 ส่งแก้ไขรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน [ 21 พ.ย. 2565 ]59
26 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2565 ]68
27 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 25 ต.ค. 2565 ]77
28 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ (รายงานงบการเงินประจำปี 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]80
29 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]71
30 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนของทุกปี (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]137
31 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2565 ]144
32 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]185
33 รายงานการรับจ้ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]179
34 รายงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]164
35 รายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ ไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]245
36 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]169
37 สถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ณ 30 กันยายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]179
38 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]201
39 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]169
40 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]163
 
หน้า 1|2