องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]128
22 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]141
23 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]120
24 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]133
25 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]118
26 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]128
27 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]126
28 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]117
29 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]117
30 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]113
31 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]112
32 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]114
33 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]116
34 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]119
35 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]119
36 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]116
37 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]113
38 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]114
39 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]111
40 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]120
 
|1หน้า 2|3