องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]192
2 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]153
3 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่1 การบริหารจัดการ [ 1 มี.ค. 2560 ]149
4 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่2 ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา [ 1 มี.ค. 2560 ]188
5 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มี.ค. 2560 ]153
6 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มี.ค. 2560 ]199
7 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มี.ค. 2560 ]154
8 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่6 แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2560 ]154
9 เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงทีมประเมิน LPA [ 5 ม.ค. 2559 ]186
10 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]148
11 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]145
12 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]181
13 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]145
14 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]190