องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 17 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีการศึกษา 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ.602 นครราชสีมา) [ 16 พ.ค. 2567 ]0
4 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 8 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer)กองคลัง [ 8 พ.ค. 2567 ]3
6 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 8 พ.ค. 2567 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง Printer)(กองคลัง) [ 7 พ.ค. 2567 ]3
8 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 ถึง บ้านหัวสระ [ 3 พ.ค. 2567 ]2
9 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.8 ม.2 ม.10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
10 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที 8 [ 3 พ.ค. 2567 ]2
11 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที 3 [ 3 พ.ค. 2567 ]5
12 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 3 พ.ค. 2567 ]4
13 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 2 พ.ค. 2567 ]4
14 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 2 พ.ค. 2567 ]3
15 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 [ 2 พ.ค. 2567 ]0
16 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมาน ถึงวัดสำนักตะคร้อ หมู่ที 3 [ 1 พ.ค. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 30 เม.ย. 2567 ]10
18 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 30 เม.ย. 2567 ]8
19 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ลุงดำถึงนายายแว บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 30 เม.ย. 2567 ]9
20 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลตาปู่บ้านเทพารักษ์ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อเชื่อมบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง [ 30 เม.ย. 2567 ]8
21 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาปลอด บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2567 ]7
22 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสระ หมู่ที 4 สายโกรกผึ้งถึงป่าสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2567 ]7
23 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยครูวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที 11 [ 26 เม.ย. 2567 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุลคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 24 เม.ย. 2567 ]7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 22 เม.ย. 2567 ]7
26 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 19 เม.ย. 2567 ]6
27 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านวังม่วงสามัคคี [ 19 เม.ย. 2567 ]6
28 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 19 เม.ย. 2567 ]6
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]4
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]4
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก [ 18 เม.ย. 2567 ]4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน (ไมค์ลอยคู่) [ 18 เม.ย. 2567 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 เม.ย. 2567 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ดิน (หกล้อ) พร้อมปรับเกลี่ย [ 17 เม.ย. 2567 ]6
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ 17 เม.ย. 2567 ]6
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง [ 17 เม.ย. 2567 ]6
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม (เต็นท์พับ) [ 17 เม.ย. 2567 ]7
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]4
40 การตรวจรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 9 เม.ย. 2567 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31