องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 638 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่่อแช่ม หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 25 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธฺิ์ [ 25 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 24 ม.ค. 2566 ]1
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 23 ม.ค. 2566 ]0
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]0
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ เกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
11 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]0
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
14 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]1
15 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]0
16 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
17 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 23 ม.ค. 2566 ]1
18 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ม.ค. 2566 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 20 ม.ค. 2566 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหมายเลขทะเบียน ผอ602 และ 3ท5548 [ 17 ม.ค. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32