องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 779 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ถึง บ้านเลขที่ 242 [ 31 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 31 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. [ 29 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 29 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 24 พ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ ) [ 24 พ.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 16 พ.ค. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 [ 9 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 9 พ.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 8 พ.ค. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 8 พ.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 2 พ.ค. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 1 พ.ค. 2566 ]2
15 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 26 เม.ย. 2566 ]3
16 การตรวจรับการจ้างจัดหารถแบคโฮ (รถขนาดกลาง)ขุดดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังกลบ จำนวน 2 จุด [ 25 เม.ย. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบบทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 25 เม.ย. 2566 ]0
18 การตรวจรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 24 เม.ย. 2566 ]3
19 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 24 เม.ย. 2566 ]1
20 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว [ 24 เม.ย. 2566 ]1
21 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ [ 24 เม.ย. 2566 ]1
22 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2566 ]1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]0
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับวิทยากรและคณะครู ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแบคโฮ (รถขนาดกลาง)ขุดดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังกลบ จำนวน 2 จุด [ 20 เม.ย. 2566 ]1
28 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 18 เม.ย. 2566 ]2
29 การตรจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 18 เม.ย. 2566 ]3
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (กองคลัง) [ 18 เม.ย. 2566 ]2
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (สำนักปลัด) [ 18 เม.ย. 2566 ]1
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีรำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 เม.ย. 2566 ]0
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20