องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]37
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]37
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]39
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสาธิตถังคัดแยกขยะตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]36
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]38
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]41
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]38
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]32
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]33
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรร) [ 22 ส.ค. 2565 ]37
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 22 ส.ค. 2565 ]35
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) [ 22 ส.ค. 2565 ]35
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล(กองช่าง) [ 22 ส.ค. 2565 ]35
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]37
195 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาติ ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 [ 19 ส.ค. 2565 ]50
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนติดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้งและวางระบบ [ 16 ส.ค. 2565 ]40
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน)กองช่าง [ 16 ส.ค. 2565 ]42
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่ม่แอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]42
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]30
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้ดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36