องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]23
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 28 พ.ย. 2565 ]8
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 25 พ.ย. 2565 ]20
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 22 พ.ย. 2565 ]19
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 22 พ.ย. 2565 ]8
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 พ.ย. 2565 ]25
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]27
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]28
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 พ.ย. 2565 ]18
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 11 พ.ย. 2565 ]9
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 10 พ.ย. 2565 ]26
352 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 9 พ.ย. 2565 ]28
353 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 9 พ.ย. 2565 ]30
354 การตรวจรับการจ้างเหมาล้างท่อ/ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฎิกูลในตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 พ.ย. 2565 ]18
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]26
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]22
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสายสะพายนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]23
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]22
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับและตกแต่งสถานที่เวทีการประกวดรายการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]27
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่กระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]27
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]28
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีพร้อมเวทีเครื่องเสียงและติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]29
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 31 ต.ค. 2565 ]29
364 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 28 ต.ค. 2565 ]35
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]29
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 28 ต.ค. 2565 ]28
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ต.ค. 2565 ]32
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 19 ต.ค. 2565 ]36
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 ต.ค. 2565 ]35
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]48
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาาร [ 3 ต.ค. 2565 ]41
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบรอหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]44
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถินและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]39
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]40
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]39
376 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2565 ]48
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]45
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมรณค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]40
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]52
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 12 ก.ย. 2565 ]49
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24