องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสรั้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]79
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]45
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะความจุ 200 ลิคร [ 10 ส.ค. 2565 ]47
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 ส.ค. 2565 ]48
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดหารถเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ชั่วโมง [ 10 ส.ค. 2565 ]44
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 10 ส.ค. 2565 ]46
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 10 ส.ค. 2565 ]46
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]35
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]37
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]39
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) [ 8 ส.ค. 2565 ]50
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 5 ส.ค. 2565 ]37
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จำนวน 1 งาน [ 5 ส.ค. 2565 ]33
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 4 ส.ค. 2565 ]48
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ส.ค. 2565 ]37
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]34
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]34
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]33
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11 R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 3 ส.ค. 2565 ]49
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36