องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 มี.ค. 2566 ]19
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]20
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพิธีกรพิธีการจัดการแข่งขันและผู้บรรยายพากย์สนามฟุตบอล [ 22 มี.ค. 2566 ]19
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]19
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา [ 22 มี.ค. 2566 ]18
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]21
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 12 รายการ สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]19
408 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2566 ]26
409 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2566 ]29
410 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]18
411 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลลและป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อทีมนักกีฬา จำนวน 8 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]20
412 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]22
413 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]20
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าานยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]21
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]27
416 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]16
417 การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]26
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก สำหรับ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด [ 14 มี.ค. 2566 ]30
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 14 มี.ค. 2566 ]28
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาแบคโฮ จำนวน 1 คัน [ 10 มี.ค. 2566 ]25
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]27
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 มี.ค. 2566 ]27
423 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 7 มี.ค. 2566 ]28
424 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 7 มี.ค. 2566 ]28
425 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 7 มี.ค. 2566 ]30
426 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
427 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]49
428 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]32
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน [ 7 มี.ค. 2566 ]24
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]29
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 27 ก.พ. 2566 ]27
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึง บ้านตาเลี่ยม [ 27 ก.พ. 2566 ]29
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]29
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]26
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสา ฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]26
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]30
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 24 ก.พ. 2566 ]18
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ก.พ. 2566 ]27
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 23 ก.พ. 2566 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30