องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]70
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียงนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]67
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 1 ก.ค. 2565 ]67
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.ค. 2565 ]66
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 30 มิ.ย. 2565 ]72
446 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายนืำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 29 มิ.ย. 2565 ]82
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 24 มิ.ย. 2565 ]72
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2565 ]73
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศาษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]45
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]45
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 20 มิ.ย. 2565 ]72
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 มิ.ย. 2565 ]70
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]68
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 20 มิ.ย. 2565 ]72
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างตามโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]43
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]43
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 20 มิ.ย. 2565 ]45
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]81
459 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]85
460 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน ๑ โครงการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]73
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]68
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]77
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดห้าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]73
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]64
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]78
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]76
467 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 7 มิ.ย. 2565 ]77
468 ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]81
469 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]86
470 ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]85
471 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]84
472 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 ,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]80
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 2 มิ.ย. 2565 ]59
474 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 1 มิ.ย. 2565 ]119
475 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 1 มิ.ย. 2565 ]84
476 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 31 พ.ค. 2565 ]86
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 31 พ.ค. 2565 ]121
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรังรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 นครราชสีมา [ 31 พ.ค. 2565 ]83
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 31 พ.ค. 2565 ]86
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 พ.ค. 2565 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24