องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]23
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]23
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 เม.ย. 2566 ]21
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]28
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]22
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]23
449 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]21
450 การตรวจรับการจ้างตามโครงการถนนก่อสร้างหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 4 เม.ย. 2566 ]30
451 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้า่งถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 31 มี.ค. 2566 ]28
452 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 31 มี.ค. 2566 ]30
453 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 31 มี.ค. 2566 ]26
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี [ 24 มี.ค. 2566 ]23
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 มี.ค. 2566 ]23
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว [ 23 มี.ค. 2566 ]24
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเต๊นท์ตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]23
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]23
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 มี.ค. 2566 ]25
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]25
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพิธีกรพิธีการจัดการแข่งขันและผู้บรรยายพากย์สนามฟุตบอล [ 22 มี.ค. 2566 ]24
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]24
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา [ 22 มี.ค. 2566 ]23
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]26
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 12 รายการ สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]24
466 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2566 ]31
467 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2566 ]34
468 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]24
469 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลลและป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อทีมนักกีฬา จำนวน 8 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]25
470 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]27
471 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]25
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าานยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]27
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]32
474 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]21
475 การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]32
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก สำหรับ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด [ 14 มี.ค. 2566 ]35
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 14 มี.ค. 2566 ]33
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาแบคโฮ จำนวน 1 คัน [ 10 มี.ค. 2566 ]31
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]32
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 มี.ค. 2566 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31