องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผุ้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 31 พ.ค. 2565 ]62
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 [ 31 พ.ค. 2565 ]67
483 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 20 พ.ค. 2565 ]77
484 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 ,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 20 พ.ค. 2565 ]76
485 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]116
486 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]86
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ รหัส 283-53-0001 [ 18 พ.ค. 2565 ]90
488 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 17 พ.ค. 2565 ]122
489 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 17 พ.ค. 2565 ]81
490 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 17 พ.ค. 2565 ]123
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 17 พ.ค. 2565 ]46
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 17 พ.ค. 2565 ]47
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 คัน [ 17 พ.ค. 2565 ]48
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 17 พ.ค. 2565 ]45
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 17 พ.ค. 2565 ]42
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]83
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบรรทุก ๑๐ ล้อ (บรรทุกหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]80
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]83
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]81
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ [ 9 พ.ค. 2565 ]80
501 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 6 พ.ค. 2565 ]90
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 6 พ.ค. 2565 ]64
503 การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]132
504 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]84
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]78
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]76
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 2 พ.ค. 2565 ]39
508 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 29 เม.ย. 2565 ]89
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 เม.ย. 2565 ]45
510 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 27 เม.ย. 2565 ]86
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 27 เม.ย. 2565 ]90
512 ตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2565 ]86
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ ตามโครงการกิจกรรมรักษาป่า มเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ [ 26 เม.ย. 2565 ]82
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 26 เม.ย. 2565 ]82
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 คน/วัน [ 26 เม.ย. 2565 ]77
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]50
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]45
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมีตามโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]47
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 26 เม.ย. 2565 ]42
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ และป้ายสติ๊กเกอร์ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน" [ 26 เม.ย. 2565 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24