องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
521 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 25 เม.ย. 2565 ]126
522 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 22 เม.ย. 2565 ]84
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 20 เม.ย. 2565 ]84
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]121
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]127
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]41
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]42
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 เม.ย. 2565 ]119
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]81
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องเสียง และวงดนตรีตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]120
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]127
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]124
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]44
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 7 เม.ย. 2565 ]44
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 เม.ย. 2565 ]48
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 เม.ย. 2565 ]85
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 4 เม.ย. 2565 ]97
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]83
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]88
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]41
541 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 30 มี.ค. 2565 ]77
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเทพารักษ์ ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]83
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 24 มี.ค. 2565 ]108
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2565 ]110
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22 มี.ค. 2565 ]105
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตามกิจกรรมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะค้อ [ 22 มี.ค. 2565 ]137
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริต [ 17 มี.ค. 2565 ]42
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 17 มี.ค. 2565 ]44
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2565 ]100
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 8 มี.ค. 2565 ]97
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2565 ]98
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 8 มี.ค. 2565 ]100
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2565 ]106
554 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 8 มี.ค. 2565 ]97
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2565 ]102
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2565 ]107
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานถมดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา [ 8 มี.ค. 2565 ]104
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 8 มี.ค. 2565 ]111
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]42
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24