องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 [ 31 พ.ค. 2565 ]55
282 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 20 พ.ค. 2565 ]66
283 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 ,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 20 พ.ค. 2565 ]66
284 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]104
285 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]74
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ รหัส 283-53-0001 [ 18 พ.ค. 2565 ]77
287 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 17 พ.ค. 2565 ]109
288 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 17 พ.ค. 2565 ]68
289 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 17 พ.ค. 2565 ]109
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 17 พ.ค. 2565 ]36
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 17 พ.ค. 2565 ]36
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 คัน [ 17 พ.ค. 2565 ]36
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 17 พ.ค. 2565 ]33
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 17 พ.ค. 2565 ]32
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]69
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบรรทุก ๑๐ ล้อ (บรรทุกหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]68
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]69
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]69
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ [ 9 พ.ค. 2565 ]69
300 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 6 พ.ค. 2565 ]79
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36